Privacybeleid

Je privacy vinden wij belangrijk

Voor het gebruik van ons sollicitatie­formulier is het gebruik van persoons­gegevens noodzakelijk. Stayokay is verantwoordelijk voor jouw gegevens en maakt voor de uitvoering van het werving- en selectie­proces gebruik van het recruitment­systeem van Job Promo. Zij zijn leverancier van ons recruitment­systeem en verwerken jouw gegevens veilig en netjes. Wij houden ons aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG). De informatie die je met ons deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan andere partijen verstrekt, tenzij jij hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer je solliciteert via ons sollicitatie­formulier verzamelen wij de volgende gegevens: je voor- en achter­naam, je adres­gegevens, je telefoon­nummer, je e-mailadres, je geboorte­datum, je opleidings­gegevens, of je in het bezit bent van een rijbewijs, je werk­ervaring in de branche, je beschikbaarheid, je salaris­indicatie, je foto (is natuurlijk niet verplicht), je motivatie, je curriculum vitae en andere relevante bijlagen die je zelf wilt meesturen. Afhankelijk van het soort Ă©n type functie kunnen de gegevens in ons sollicitatie­formulier verschillen.

We hebben deze gegevens nodig om te beoordelen of je aan alle criteria voldoet Ă©n kunt deel­nemen aan ons selectie­proces.

Hoe lang worden mijn persoons­gegevens bewaard?

Als je bij ons solliciteert op een vacature en functie dien je akkoord te gaan met ons privacy­beleid. Wij hanteren een bewaar­termijn van 12 maanden. Het is altijd mogelijk om je gegevens zelf te verwijderen. Dit kan via een speciale link die in onze ontvangst­bevestiging e-mail is opgenomen.

Worden mijn persoons­gegevens beveiligd?

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Daarom hebben wij beveiligings­maatregelen getroffen om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van je persoons­gegevens te voorkomen. De informatie uitwisseling met onze website gebeurt beveiligd en versleuteld.

Medewerkers die toegang hebben tot jouw persoons­gegevens zijn gehouden aan een geheim­houdings­beding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsg­egevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoons­gegevens te zien, te corrigeren of te verwijderen?

Je kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen. Dit kun je doen per e-mail: privacy@stayokay.com of per telefoon: +31 (0)20-551 3133. Via een speciale link in onze ontvangst­bevestiging e-mail kunnen sollicitanten alle gegevens zelf verwijderen.

Onze contactgegevens:

Stayokay
Timorplein 21-a
1094 CC Amsterdam

Cookies op de website

We gebruiken cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en cookies ten behoeve van Google Analytics. Deze analytics- en functionele cookies verzamelen geen persoons­gegevens.

Wij hebben de Google Analytics code uitgebreid met “gat._anonymizeIp()” om een anonieme registratie van het IP-adres (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Dit privacybeleid is opgesteld op 15-01-2020. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Deze verklaring kun je regelmatig raadplegen, zodat je van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

De gegevens worden beheerd door Job Promo.